307 - Nikifor - Naive Malerei aus Polen (3.2.2007 - 10.3.2007)